Dansk / English HjemLinksSitemap

4.2 Pligter for certificeringsorganer

4.2.5 Indberetninger til DVV v/VinduesIndustrien

For at VinduesIndustriens tekniske udvalg kan bedømme kvaliteten ved stikprøverne og evt. justere de fastsatte kontrolgrænser, skal certificeringsorganerne 1 gang årligt i anonymiseret form indberette følgende:

Besøgsfrekvens

Antal af virksomheder, jf. afsnit 4.1, på henholdsvis normal, reduceret eller skærpede kontrolbesøg.

Fejlstatistikker

Fejlstatistikker, jf afsnit 4.1.2, for virksomhederne skal angives i kategorierne materiale, forarbejdning glas- og monteringsfejl, gældende for kritiske, væsentlige og uvæsentlige fejl, jf. bilag 8.

Kerneved

Resultaterne af kontrol af kerneved jf. afsnit 5.3.