Dansk / English HjemLinksSitemap

Baggrund - 1977

I forbindelse med oliekrisen i 1974 blev det økonomisk meget hensigtsmæssigt at skifte fra vinduer med et lag glas til vinduer med termoruder. Dette indebar ofte, at vinduer med små rudefelter blev udskiftet til vinduer med én stor termorude. Dette gav anledning til megen debat om det dermed ændrede arkitektoniske udtryk af væsentlige del af bygningsmassen. Til drøftelse af disse og beslægtede tekniske forhold blev der i november 1976 afholdt en 3 dages konference på Byggecentrum i Middelfart.

Konferencen mundede ud i en konstatering af, at branchen manglede et organ, der kunne varetage vinduesproducenternes interesser. Ingeniør Gunnar Madsen fra Teknologisk Institut tilbød sammen med Byggecentrum at være fødselshjælper ved dannelsen af et sĂĄdant organ, og den 17. april 1977 afholdtes stiftende generalforsamling i brancheforeningen ”Vinduesproducenternes SamarbejdsOrganisation” (VSO). 16 af landets førende og største producenter af standardvinduer og -yderdøre i henholdsvis træ, plast og metal tilsluttede sig foreningen, der etablerede sekretariat pĂĄ Teknologisk Institut i Taastrup.

Ud over varetagelsen af interesserne over for omverdenen og kollegiale forhold, blev der som et væsentlig led i VSO’s formålsparagraf indbygget et ønske om og en forpligtigelse til at medvirke til en øgning af kvaliteten på danske vinduer og yderdøre. Derfor etablerede man en uvildig kontrolordning ”Dansk Vindues Kontrol” (DVK), som dog var forbeholdt VSO’s medlemmer, der alle havde pligt til at være tilsluttet.