Dansk / English HjemLinksSitemap

Dansk Vindues Kontrol

DVK blev styret af et udvalg bestĂĄende af repræsentanter for forbrugere, projekterende og vinduesproducenter, men med flertal udenfor producentkredsen. Udvalgets primære opgaver var at udvikle og vedligeholde en standard for de tekniske krav til produkterne, samt at fastlægge retningslinierne for og overvĂĄge gennemførelsen af 2 ĂĄrlige kontrolbesøg pĂĄ virksomhederne.

Kravene til virksomheden og dens produkter blev nedskrevet i ”DVK Tekniske Bestemmelser for fremstilling og kontrol af vinduer” i daglig tale: ”DVK’s Tekniske Bestemmelser”. Retningslinierne for optagelse og gennemførelsen af overvågninger blev beskrevet i ”DVK’s vedtægter”.

DVK og VSO valgte fælles sekretariat i Byggeteknik pĂĄ Teknologisk Institut med ingeniør Gunnar Madsen som daglig leder. Gennemførelsen af kontrolbesøgene pĂĄ virksomhederne blev udført i et samarbejde med Jysk Teknologisk Institut i Ă…rhus, hvilket førte til et langvarigt og frugtbart samarbejde mellem den derværende civilingeniør Hans Nielsen og Gunnar Madsen.

5 år efter etableringen var medlemsskaren i VSO og DVK efter en målrettet indsats og flere opstramninger i ”DVK’s Tekniske Bestemmelser” vokset fra 16 til 30 medlemmer omfattende de på det tidspunkt mest landsdækkende og toneangivende vinduesproducenter.