Dansk / English HjemLinksSitemap

To bliver til en - 1992

De 2 ordninger fortsatte hver deres medlemsudvikling, men blandt forbrugerne blev det mere og mere uforståeligt, at der var 2 ordninger til varetagelse af samme formål. Det var derfor en kærkommen lejlighed til at drøfte fusionsmuligheder, da EU i 1990 i forbindelse med etableringen af det Indre Marked, lancerede krav om at alle produkter skulle CE-mækes på grundlag af test efter harmoniserede standarder.

I 1992 fusionerede de to foreninger og fortsatte under navnene VSO og DVK. Det blev samtidig vedtaget, at omdanne DVK til et akkrediteret certificeringsorgan under tilsyn af DANAK, der på statens vegne fører tilsyn med uvildige test- og certificeringsorganer.