Dansk / English HjemLinksSitemap

Og DVK bliver til DVC - 1994

En betingelse for akkreditering pĂĄ grundlag af den europæiske standard for certificeringsorganer er, at der ikke mĂĄ være nære relationer mellem fx en brancheforening og certificeringsorganet. DVK blev derfor udskilt fra VSO, der overlod det til Teknologisk Institut at etablere og drive et certificeringsorgan under navnet Dansk Vindues Certificering (DVC).

I forbindelse med etableringen af DVC opsplittedes også det hidtidige fælles sekretariat for VSO og DVK. Dette førte til, at Civilingeniør Hans Nielsen overtog sekretariatsfunktionen for VSO, herunder ansvaret for indholdet i de ”Tekniske Bestemmelser for fremstilling af vinduer og yderdøre”. Ingeniør Gunnar Madsen blev daglig leder af og såkaldt ledende medarbejder i DVC.

Efter en omfattende redigering af de Tekniske Bestemmelser og opbygning af et kvalitetsstyringssystem for DVC i henhold til DS/EN 45011 blev DVC i 1994 akkrediteret af DANAK til at certificere vinduer og yderdøres overensstemmelse med ”VSO’s Tekniske Bestemmelser” samt kvalitetsstyringssystemers overensstemmelse med ISO 9000.

Ved fusionen mellem FDV og VSO, var 48 virksomheder tilsluttet VSO, mens FDV havde tilslutning af 120 virksomheder. Som følge af en række skærpede krav til virksomhedernes kvalitetsstyring og til selve produktkvaliteten faldt en del mindre virksomheder fra ved overgangen fra DVK til DVC. Således var der i 1997 106 virksomheder, der kunne DVC-mærke deres produktion af vinduer og yderdøre i hhv. træ, træ/alu, plast og metal.