Dansk / English HjemLinksSitemap

Hvilken type dør?

Her kan du læse om forskellige dørtyper og deres funktion og betjening.


 

 

facadedør

Facadedøre kan være udadgående eller indadgående (indadgående er mest almindeligt i Danmark).

Normalt vil en facadedør være forsynet med 3 lukkepunkter i grebssiden, hvor det midterste lukkepunkt er virksomt ved normal betjening af grebet. Det nederste og øverste lukkepunkt aktiveres ved at løfte grebet opad, og herefter kan døren aflåses.

Der findes et stort antal af typer og modeller af facadedøre, hvis detaljer må drøftes nærmere i den konkrete købssituation.


 

 

Terrassedør

Terrassedøre kan være udadgående eller indadgående døre, der er udført som rammedøre med rude(r) og evt. fylding.

En terrassedør har normalt 3 lukkepunkter i grebssiden, der alle aktiveres ved en 90° drejning af det indvendige greb.

Efter åbning kan døren være styret af en friktionsbremse, men det skal bemærkes, at friktionsbremsen ikke sikrer dørrammens stilling under større vindbelastning.


 

 

sidebundhængt dør

Funktion og betjening for en sidebundhængt dør (terrasse- eller altandør) er principielt som beskrevet for et sidebundhængt vindue.


 

 

hæveskydedør

Et hæveskydedørsparti består af en fast og en "skydende" halvdel. Ved en drejning af dørens greb hæves og frigøres dørrammen fra indgreb med karmen, og rammen kan herefter skydes forbi partiets faste del. Ved lukning og låsning skal det sikres, at dørgrebet er helt tilbage i låseposition (lodret stilling).


 

 

skydekipdør

Den overordnede funktion er som for en hæveskydedør. For skydekipdøren begynder funktionen imidlertid med, at dørrammen frigøres og "kippes" fra karmen. Herefter udskydes rammen forneden, og efterfølgende skydes rammen forbi partiets faste del. Ved lukning og låsning skal det sikres, at grebet er helt tilbage i låseposition.