Dansk / English HjemLinksSitemap

vedligeholdelse af vinduer


 

 

Generelt om vedligeholdelse

Alle vinduer og yderdøre - uanset materiale - skal vedligeholdes med jævne mellemrum. Dette omfatter rengøring og smøring samt kontrol af tætningslister og glasbånd.


 

 

rengøring

Afhængigt af vinduets placering og orientering vil de udvendige ramme- og karmflader blive tilsmudset, og de bør derfor rengøres med jævne mellemrum.

Rengøringen foretages nomalt i forbindelse med rudepudsning, hvor ramme- og karmflader afvaskes med vand tilsat almindeligt rengøringsmiddel. Efterfølgende aftørres flader og kanter.


 

 

smøring

En gang om året bør alle bevægelige dele ved hængsler og lukke- og låsebeslag smøres. Det er specielt vigtigt, at bevægelige nitteforbindelser ved f.eks. vendebeslag renholdes og smøres mindst en gang om året.

Rene metalforbindelser smøres med syrefri olie, der kan påføres med oliekande, injektionssprøjte eller spraydåse med tyndt rør.

Bevægelige forbindelser mellem metal og kunststof smøres med stearin eller et særligt glidemiddel efter leverandørens anvisning. Sådanne forbindelser ses ved glideskinner af forskellige typer, og det er vigtigt for funktionen, at også skinnernes glideflader m.v. renholdes.


 

 

Tætningslister og glasbånd

I forbindelse med den årlige smøring, bør vinduets tætningslister og glasbånd kontrolleres.

Tætningslisters position og fastholdelse skal være i orden, ligesom deres tætningsfunktion fortsat skal være opfyldt. Ved de fleste elementtyper er det en enkel operation at af- og genmontere tætningslisterne, og det bør så vidt muligt ske i forbindelse med vedligehold af en evt. overfladebehandling. Tætningslister må aldrig overmales!

Glasbåndenes position og komprimering skal fortsat give sikkerhed for tæthed, ligesom hjørnesamlinger skal være helt tætte. Glasbåndenes komprimering kontrolleres nemmest med et tyndt søgerblad - evt. et barberblad - der skal møde modstand ved indføring mellem glasfladen og glasbåndet.


 

 

Overfladebehandling

Med hensyn til industriel overfladebehandling af elementer med trækomponenter henvises til bilag 14 i VinduesIndustriens Tekniske Bestemmelser.

Vedligehold bør udføres efter nærmere anvisninger fra vinduesproducenten.