Dansk / English HjemLinksSitemap

VINDUER SOM FLUGTVEJE (REDNINGSÅBNINGER)


 

 

I alle bygninger - både til bolig- og erhvervsbrug - er der en række lovkrav til redningsåbninger og flugtveje. 

Nedenfor er angivet krav til mindstemål for vinduer som flugtveje.

En redningsåbning er typisk et vindue i en ydervæg.
Redning af personer gennem en redningsåbning kan lade sig gøre, hvis den har en fri højde og bredde på tilsammen 1,5 m, hvor højden er mindst 0,6 m og bredden mindst 0,5 m.

Er redningsåbningen placeret tæt på terræn, f.eks. mindre end ca. 2 m over terræn, hvor risikoen for personskader i tilfælde af evakuering er minimal, vil det være forsvarligt at have en mindre højde på redningsåbningen.

I øvrigt henvises der til Bygningsreglementet og den tilhørende eksempelsamling om brandsikring af byggeri.