Dansk / English HjemLinksSitemap

støjisolering af vinduer


 

 

støjisolering

I bymæssig bebyggelse eller andre områder med megen trafikstøj vil det ofte være nødvendigt at tage hensyn til vinduernes lydisolerende evne.

Overstiger støjniveauet fra trafikken 55 dB, skal der isoleres, så støjen i beboelsesrum ikke overstiger 30 dB. Af og til kan man opsætte støjskærme, men er der ikke plads til sådanne, må man lydisolere de vinduer, der vender ud mod støjkilden.

Dette kan gøres på forskellige måder. Man kan enten bruge de særlige lydisolerende vinduer som fx russer- eller ventilationsvinduer eller erstatte den almindelige rude i et termovindue med en lydrude, eller montere en forsatsrude på det eksisterende vindue.


 

 

Lydvinduer

Lydvinduer er vinduer, der er konstrueret, så glastykkelser og glasmellemrum samt udformningen af karm, ramme og fuger sikrer en optimal lydreduktion.

Afhængig af type og udformning isolerer lydvinduerne mellem 30 og 50 dB


 

 

lydruder

Den mest enkle lydrude er en to-lags termorude, hvor det ene lag glas er tykkere end det andet.

En almindelig termorude, der består af 4 mm glas, 12 mm hulrum og 4 mm glas, isolerer 30dB, mens en typisk lydrude bestående af 6mm glas, 12 mm hulrum og 4 mm glas har en isoleringsevne på 35 dB. Øges afstandene mellem glaslagene, dæmpes støjen yderligere.


 

 

forsatsruder

Et alternativ til lydvinduet eller lydruden er at montere en indvendig forsatsrude med et 6-8 mm tykt glas på det eksisterende vindue. Forsatsruden bidrager typisk med ekstra ca. 20 dB, når det monteres på et eksisterende vindue.

At montere forsatsruder er en effektiv måde at nedbringe uønsket støj på, dog skal man være opmærksom på, at brugervenligheden af vinduerne forringes væsentligt.