Dansk / English HjemLinksSitemap

Energitekniske begreber

Læs udførligt om vinduers energiforhold på 

http://energivinduer.dk/certifikatet


 

 

Krav & konsekvenser BR18

Det eksisterende bygningsreglement BR18 trådte i kraft den 1. juli 2018.

VinduesIndustriens publikation, ”Krav & Konsekvenser” er i forbindelse med revisionen af bygningsreglementet fra BR15 til BR18 blevet omskrevet. Publikationen ændrer navn til ”Quickguide- vinduer” og kan hentes i både en læsevenlig og en printvenlig udgave.

Brochuren er opdateret i november 2018.

Læs hæftet "Quickguide - vinduer, 8. udgave" her:

Quickguide - vinduer, 8 (bladre-pdf)

Quickguide - vinduer, 8 (læsevenlig udgave)

Quickguide - vinduer, 8 (printvenlig udgave)