Dansk / English HjemLinksSitemap

Foreningens æresmedlemmer

2008: Karl Peter Korsgaard Sørensen
Administrerende direktør Karl Peter Korsgaard Sørensen, KPK Vinduer og Døre A/S, udnævntes til æresmedlem af VinduesIndustriens generalforsamling den 27. marts 2008, for i 8 år at have ydet en meget stor indsats som formand for den danske vinduesbranche.

2006: Udviklingsingeniør Carl Hammer
Udviklingsingeniør Carl Hammer blev udnævnt til æresmedlem i VinduesIndustrien i 2006 efter at have været ansat hos Velfac A/S i hele sin arbejdskarriere som ingeniør, og han har samtidig været meget aktiv i foreningens tekniske udvalg i 4,5 valgperiode, i alt 18 år. Carl Hammer har også i mange andre sammenhænge repræsenteret og været en god ambassadør for VinduesIndustrien. 

2004: Civilingeniør Hans Nielsen
Sekretær for VSO, civilingeniør Hans Nielsen blev udnævnt til æresmedlem i 2004. Hans Nielsen har som ildsjæl arbejdet for VinduesIndustrien i over 20 år. Hans Nielsen har ved siden af sin ansættelse på TI været en god ambassadør for VinduesIndustrien.

2004: Teknikumingeniør Gunnar Madsen
Ledende medarbejder hos DVC (Dansk Vindues Certificering), teknikumingeniør Gunnar Madsen blev ved sin pensionering i 2004 udnævnt til æresmedlem af VinduesIndustrien. Gunnar Madsen har været med helt fra opstarten af brancheforeningen i 1977, og han har igennem et helt arbejdsliv bidraget som ildsjæl til udviklingen af industrien. Gunnar Madsen har ved siden af sin ansættelse på TI været en god ambassadør for VinduesIndustrien.