Dansk / English HjemLinksSitemap

udfaldskrav til overfladebehandling for trævinduer

Forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer
Virksomheder tilsluttet DVV udfører en overfladebehandling på træelementer, der minimum giver følgende udfald: (Terminologi ifølge Malerfagligt Behandlingskatalog, Teknologisk Institut).

Alle flader er behandlet, men lagtykkelsen kan ikke forventes ens overalt.


Dækket, lukket, glat og udfyldt flade (DLGU)
Flader, kanter og false står ensartede i kulør og glans, samt er glatte at føle på.
Porer er lukkede. Huller, revner og samlinger er lukkede og udfyldte. Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme.
Hårdttræ er undtaget fra krav om udfyldt flade.

Tværsnit:

Billede:

Dækket og glat flade (DG)

Flader, kanter og false står ensartede i kulør og glans, samt er glatte at føle på.
Ujævnhed, åbne porer, huller, revner og samlinger hidrørende fra underlaget kan forekomme.

Tværsnit: