Dansk / English HjemLinksSitemap

pressemeddelelser og nyheder 2010


 

 

Vejledning om indkøb af træ

21. maj

Denne vejledning henvender sig især til personer med ansvar for indkøb eller byggeri i offentlige institutioner. Vejledningen skal hjælpe indkøbere og byggeansvarlige til at skaffe sig lovligt og bæredygtigt produceret træ. Det være sig ved køb og brug af massivt træ, plader, papir eller andre produkter, der indeholder træfibre.

Vejledningen beskriver, hvordan du som indkøber eller byggeansvarlig kan stille krav til dine leverandører.

Den generelle vejledning giver en nærmere beskrivelse af standarder for lovligt og bæredygtigt træ, udbudsregler, dokumentation med certificeringsordninger mv. Derudover indeholder vejledningen nogle supplerende afsnit, som henvender sig særligt til forskellige målgrupper, nemlig personer med ansvar for centrale indkøb og institutioner, personer med ansvar for byggeri samt personer med ansvar for køb af træ til havne.

Kravene til indkøb og byggeri er mindre restriktive, når der er tale om mindre kontrakter. Derfor indeholder denne vejledning også et afsnit specifikt rettet mod mindre køb og kontrakter under 500.000 kr.

Som inspiration er der beskrevet en række cases fra det virkelige liv, som viser, hvordan indkøbere og byggeansvarlige før dig har efterspurgt træ, der er lovligt og bæredygtigt produceret.

Kom hurtigt i gang - læs den printvenlige quick guide her

Se også: www.skovognatur.dk/Skov/Miljoet/vejledning


 

 

Alt hvad der er værd at vide om vinduer

12. februar

Praktisk lille bog gennemgår alt, hvad du bør overveje, når du skal vælge nye vinduer.

Vinduerne er husets øjne og øren, siger man. Det er derfor også naturligt, at de fleste gør sig mange tanker, når der skal købes nye vinduer – uanset om det er til et nyt hus eller fordi de gamle trænger til at blive skiftet.

Nu er der hjælp at hente. Den danske vinduesindustri har netop udsendt en lille bog med titlen ”Værd at vide om vinduer”. Heri gennemgår man systematisk - og med masser af illustrationer - alle de forhold, det kan være relevant at forholde sig til, hvis man overvejer at skifte vinduer eller købe nye.
Bogen er opbygget over en række temaer som f. eks. æstetik, indeklima, energi, miljø og pris. Som læser kan man så enten ”nøjes” med at slå op under lige netop det emne, som er aktuelt her og nu, eller man kan naturligvis også læse bogen fra ende til anden. Hvert afsnit eller tema er delt i to, hvor højresiden introducerer og gennemgår selve emnet, mens venstresiden handler om konsekvenserne heraf.

Selvom det er VinduesIndustrien som har udgivet bogen, så er det ikke nogen reklametryksag, der lovpriser bestemte produkter eller mærker. Derimod skulle læsning af bogen gerne gøre det lettere at finde ud af, hvad det er man som forbruger skal prioritere i en given situation, og dernæst hvad det er man skal have fokus på, når man går på jagt blandt de over 60 danske vinduesproducenter.

I forordet til bogen skriver Finn Lauritzen, direktør i Erhvervs- og Byggestyrelsen, da bl.a. også: ”VinduesIndustrien formidler viden om vinduers mange egenskaber, så forbrugere kan finde hjælp og vejledning til at efterspørge de løsninger, der netop imødekommer deres behov.”
Finn Lauritzen lægger desuden vægt på, at bogen kan bidrage til, at flere boligejere kommer i gang med at udskifte eller forbedre gamle vinduer, ”så energiforbruget kan reduceres væsentligt samtidig med, at boligejerne kan opnå en række andre fordele.”

VinduesIndustrien har i forbindelse med udgivelsen oprettet en særlig hjemmeside 

Her kan man gratis bladre i bogen eller man kan downloade den i sin helhed. Det er også muligt at bestille bogen via hjemmesiden. Bogen koster så kr. 28,- plus porto og moms.

VinduesIndustrien.


 

 

Strategi for at iværksætte en betydelig reduktion af energiforbruget...

8. januar

Regeringen udsendte i starten af maj 2009 en strategi for at iværksætte en betydelig reduktion af energiforbruget i bygninger.
Læs strategien her

Af strategien fremgår det, at energikravene til vinduer skærpes i 2010, 2015 og 2020. Det fremgår også, at vinduer, som den eneste byggekomponent i klimaskærmen, kan noget helt unikt, nemlig bidrage til boligens opvarmning via den solenergi, som strømmer igennem vinduerne i fyringssæsonen.

Det betyder helt konkret, at den fremtidige lovgivning for vinduer ændres fra udelukkende at regulere på vinduets U-værdi (varmetab), til at regulere på vinduets E-værdi (energibalance).
Læs redegørelsen her