Dansk / English HjemLinksSitemap

pressemeddelelser og nyheder 2008


 

 

Stigende eksport gavner vinduesbranchen

4. oktober

Den generelle opbremsning inden for nybyggeri har i 2. kvartal 2008 for vinduesindustrien medført et fald i det samlede antal producerede vinduer og yderdøre til det danske marked på 4,7 % i forhold til samme periode i 2007.

Til gengæld er eksporten i 2. kvartal 2008 steget med 31 % i forhold til i fjor. Lægger man de første to kvartaler af 2008 sammen, er den samlede produktion faldet med 6,4 % i forhold til samme periode i 2007 - og eksporten steget med 20 %.

”Årsagen til denne øgede eksport - på trods af opbremsningen på danske marked – skyldes, at danske vinduer og yderdøre i udlandet er kendt for at være produceret med fokus på miljøet samtidig med en høj og flot finish,” fortæller brancheforeningens direktør Johny H. Jensen om de danske produkter, der i særdeleshed er blevet efterspurgt fra Storbritannien og Irland.

”Disse to lande aftager nu 76 % af den samlede danske eksport, og den resterende del af eksporten går til Skandinavien og Tyskland, så der er ingen tvivl om, at den stigende eksport er gavnlig for vinduesbranchen for øjeblikket,” fortsætter Johny H. Jensen om de danske vinduesproducenter, som for øjeblikket også står over for store udfordringer med hensyn til udvikling af endnu mere energivenlige og CO2 neutrale vinduer.

”Denne udvikling skal bidrage til at opfylde de politiske målsætninger om massive energibesparelse i de kommende år. Men derfor efterlyser vi også mere politisk bevågenhed og flere ambitiøse initiativer, der kan støtte produktudviklingen i branchen, som de seneste 4 år har fordoblet omsætningen til 6,5 milliarder kroner, tredoblet eksporten til 1,22 milliarder kroner - og i dag beskæftiger cirka 6000 mennesker,” slutter Johny H. Jensen.


 

 

Høringssvar

30. april

VinduesIndustrien har afgivet høringssvar til forslag om fornyede kriterier til svanemærkning af vinduer.
Læs Høringssvaret her (pdf)


 

 

Boom i eksport af vinduer

19. marts

VinduesIndustrien oplever fremgang på hjemmemarkedet, om end væksten er aftaget. Anderledes ser det ud med eksporten, som stormer frem.

For første gang nogensinde har eksporten af vinduer og udvendige døre passeret en milliard kroner. Udmeldingen kommer fra brancheorganisationen VinduesIndustrien, som repræsenterer 65 danske producenter, som i alt beskæftiger ca. 6000 medarbejdere.

Eksporten steg i 2007 med 24,2 procent til 1,2 milliard kroner.
»Gennem de sidste seks-syv år har eksporten været inde i en positiv udvikling. Vi oplever stor efterspørgsel på gode kvalitetsvinduer til konkurrencedygtige priser. Og aldrig har der været så meget fokus på klima og energi, som vi har oplevet de sidste to-tre år,« fortæller direktør Johny Jensen fra VinduesIndustrien.

Storbritannien og Irland er det suverænt største eksportmarked, mens der omsætningsmæssigt er langt ned til det skandinaviske marked, som indtager andenpladsen. I Storbritannien og Irland er det danske vinduer med træ indvendigt og aluminium udvendigt, der sælger bedst. Mens der på det voksende norske marked er størst efterspørgsel på danske plastvinduer.

Store udfordringer

Hjemmemarkedet har været præget af pæn vækst gennem de senere år, men fremgangen er grundet afmatning i byggeriet aftaget og udgjorde sidste år 8,8 procent. Samlet blev der omsat for lige under fem milliarder kroner i Danmark.

»De kommende år står vores producenter over for svære udfordringer, som vil påføre dem store udviklingsomkostninger. Fra årsskiftet er der fx kommet et nyt bygningsreglement, som skærper kravene til vinduernes isoleringsevne,« forklarer Johny Jensen.

Derudover skal producenterne fra 1. februar 2009 leve op til EU's regler om CE-mærkning, som indebærer flere tests, bl.a. beskrivelse af vinduernes ydeevne.

»De stigende krav til energioptimering og dokumentation vil uden tvivl gøre det sværere at være en lille eller mellemstor producent. De større virksomheder har lettere ved at afsætte ressourcer til udviklingsarbejdet,« siger Johny Jensen og kommer med en opfordring.

I Sverige og USA bliver der ydet tilskud eller skattefradrag til boligejere, der ønsker at skifte gamle og nedslidte vinduer ud med nye og mere energirigtige vinduer.

»Det gør de to lande, fordi energi- og CO2 besparelserne er så store, at det ligefrem er en god forretning for både staten og miljøet. Det er eksempler, man kunne lære af i Danmark.«

Direktør Johny Jensen


 

 

Glasindustrien har revideret monteringsanvisningen for ruder

10. marts

Monteringsanvisningen kan udskrives fra glasindustriens hjemmeside her

Anvisningen er ikke længere med i VinduesIndustriens Tekniske Bestemmelser (udg.7) som DVC vil begynde at certificere efter pr. 1.maj 2008.

Opfyldelse af monteringsanvisningen er en betingelse for opnåelse af GS´s 5 eller 10 års duggaranti på termoruder.

I de Tekniske Bestemmelser (udg.7) er det et krav, at man indgår en aftale med sin rudeleverandør om monterings- og garantiforhold. VinduesIndustrien har udarbejdet et aftale paradigma, som frit kan benyttes til inspiration.

Paradigmaet kan udskrives fra medlemssiderne.


 

 

Fremgang pĂĄ Hjemmemarkedet

7. marts

VinduesIndustrien oplever fremgang på hjemmemarkedet, om end væksten er aftaget. Anderledes ser det ud med eksporten, som stormer frem.
For første gang nogensinde har eksporten af vinduer og udvendige døre passeret en milliard kroner. Udmeldingen kommer fra brancheorganisationen VinduesIndustrien, som repræsenterer 65 danske producenter, som i alt beskæftiger ca. 6000 medarbejdere.

Eksporten steg i 2007 med 24,2 procent til 1,2 milliard kroner.

»Gennem de sidste seks-syv år har eksporten været inde i en positiv udvikling. Vi oplever stor efterspørgsel på gode kvalitetsvinduer til konkurrencedygtige priser. Og aldrig har der været så meget fokus på klima og energi, som vi har oplevet de sidste to-tre år,« fortæller direktør Johny Jensen fra VinduesIndustrien.

Storbritannien og Irland er det suverænt største eksportmarked, mens der omsætningsmæssigt er langt ned til det skandinaviske marked, som indtager andenpladsen. I Storbritannien og Irland er det danske vinduer med træ indvendigt og aluminium udvendigt, der sælger bedst. Mens der på det voksende norske marked er størst efterspørgsel på danske plastvinduer.

Store udfordringer

Hjemmemarkedet har været præget af pæn vækst gennem de senere år, men fremgangen er grundet afmatning i byggeriet aftaget og udgjorde sidste år 8,8 procent. Samlet blev der omsat for lige under fem milliarder kroner i Danmark.

»De kommende år står vores producenter over for svære udfordringer, som vil påføre dem store udviklingsomkostninger. Fra årsskiftet er der fx kommet et nyt bygningsreglement, som skærper kravene til vinduernes isoleringsevne,« forklarer Johny Jensen.

Derudover skal producenterne fra 1. februar 2009 leve op til EU's regler om CE-mærkning, som indebærer flere tests, bl.a. beskrivelse af vinduernes ydeevne.

»De stigende krav til energioptimering og dokumentation vil uden tvivl gøre det sværere at være en lille eller mellemstor producent. De større virksomheder har lettere ved at afsætte ressourcer til udviklingsarbejdet,« siger Johny Jensen og kommer med en opfordring.

I Sverige og USA bliver der ydet tilskud eller skattefradrag til boligejere, der ønsker at skifte gamle og nedslidte vinduer ud med nye og mere energirigtige vinduer.

»Det gør de to lande, fordi energi- og CO2 besparelserne er så store, at det ligefrem er en god forretning for både staten og miljøet. Det er eksempler, man kunne lære af i Danmark.«

Du kan downloade fotos: under "Presserum" finder du "Billeder".
Direktør Johnny H. Jensen, VinduesIndustrien.


 

 

Statistisk udvikling

27. februar

Udviklingen i VinduesIndustrien over de forløbne 12 år.
VinduesIndustrien er i fortsat udvikling efter opgørelsen af kalenderåret 2007.

Den procentvise udvikling for alle materialegrupper i 2007 viser:
Danmark: 8,8%
Eksport: 24,2%


 

 

2 Nye artikler Fra dagspressen:

30. januar

"Nye vinduer miljøgevinst"
"Unik garantiordning"