Dansk / English HjemLinksSitemap

5. Vinduer og døre af træ

5.5 Træbeskyttelse

5.5.2 Behandlingssystemer for nåletræ

Behandlingssystem 1:

Grundbehandling med et terpentinbaseret imprægneringsmiddel, hvor imprægnerings-metoden normalt vil være vakuumimprægnering.

Optagelsen skal overholde kravet til kritisk værdi i henhold til DS/EN 599-1.

Indtrængningen skal overholde kravene til klasse NP3 i henhold til DS/EN 351-1 (dvs. min. 6 mm lateral indtrængen i splintved – svarende til NTR klasse B).

Det anvendte imprægneringsmiddel skal være effektivt mod svampeangreb og opfylde de gældende udfaldskrav ved prøvning i henhold til risikoklasse 3 – jf. DS/EN 599-1, pkt. 6.3 afsnit b) og Tabel 3 inkl. prøvning vedr. blåsplint. Midlet skal være optaget på NTR’s liste over godkendte midler til klasse B.

Det anvendte imprægneringsmiddel skal endvidere være godkendt af Miljøstyrelsen.

Imprægneringsprocessen skal udføres på et anlæg, hvor den interne og eksterne kontrol udføres i overensstemmelse med de regler, der er angivet i NTR Dokument nr. 3: 1998 ”Nordiske regler for kvalitetskontrol og mærkning af imprægneret træ”.

Overfladebehandlingen skal udføres med produkter og metoder, der resulterer i en behandling, som opfylder følgende forudsætninger og udfald i henhold til DS/EN 927-1:

• Klassifikationen for anvendelse skal være stabil – jf. pkt. 4.1 og Tabel 1 (egnet til anvendelse på et stabilt underlag som vinduer og døre).

• Lagtykkelsen skal have en middelværdi større end 60 m – jf. pkt. 4.2.1 d).

• Behandlingen skal være dækkende eller halv-transparent – jf. pkt. 4.2.2 a) og b).

Endvidere skal overfladen opfylde de udfaldskrav, der er angivet i Bilag 14 i disse bestemmelser.

Der skal være sporbarhed mellem det anvendte produkt og de prøvninger, der ligger til grund for leverandørens klassificering af produktet.

Der skal gennemføres en systematisk kontrol af den påførte vådfilm, og resultaterne skal registreres.

Behandlingssystem 2:

Grundbehandling med et imprægneringsmiddel, hvor imprægneringsmetoden normalt vil være vakuumimprægnering.

Optagelsen skal overholde kravet til kritisk værdi i henhold til DS/EN 599-1.

Indtrængningen skal overholde kravene til klasse NP2 i henhold til DS/EN 351-1 (dvs. min. 3 mm lateral indtrængen i splintved).

Det anvendte imprægneringsmiddel skal være effektivt mod svampeangreb og opfylde de gældende udfaldskrav ved prøvning i henhold til risikoklasse 3 – jf. DS/EN 599-1, pkt. 6.3 afsnit b) og Tabel 3 inkl. prøvning vedrørende blåsplint.

Det anvendte imprægneringsmiddel skal endvidere være godkendt af Miljøstyrelsen.

Imprægneringsprocessen skal udføres på et anlæg, hvor den interne og eksterne kontrol udføres i overensstemmelse med de regler, der er angivet i NTR Dokument nr. 3: ”Nordiske regler for kvalitetskontrol og mærkning af imprægneret træ”.

Overfladebehandlingen skal udføres med produkter og metoder, der resulterer i en behandling, som opfylder følgende forudsætninger og udfald i henhold til DS/EN 927-1:

• Klassifikationen for anvendelse skal være stabil – jf. pkt. 4.1 og Tabel 1 (egnet til anvendelse på et stabilt underlag som vinduer og døre).

• Lagtykkelsen skal have en middelværdi større end 80 m.

• Behandlingen skal være dækkende eller halv-transparent – jf. pkt. 4.2.2 a).

Endvidere skal overfladen opfylde de udfaldskrav, der er angivet i Bilag 14 i disse bestemmelser.

Der skal være sporbarhed mellem det anvendte produkt og de prøvninger, der ligger til grund for leverandørens klassificering af produktet.

Der skal gennemføres en systematisk kontrol af den påførte vådfilm, og resultaterne skal registreres.

Behandlingssystem 2 ØKO:

Grundbehandling med et fungicidholdigt middel, hvor påføringsmetoden normalt vil være dypning, flow-coat eller lignende.

Overfladebehandlingen skal udføres med produkter og metoder, der resulterer i en behandling, som opfylder følgende forudsætninger og udfald i henhold til DS/EN 927-1:

• Klassifikationen for anvendelse skal være stabil – jf. pkt. 4.1 og Tabel 1 (egnet til anvendelse på et stabilt underlag som vinduer og døre)

• Lagtykkelsen skal have en middelværdi større end 80 µm.

• Behandlingen skal være dækkende eller halvtransparent – jf. pkt. 4.2.2 a)

Endvidere skal overfladen opfylde de udfaldskrav, der er angivet i Bilag 14 i disse bestemmelser.

Det samlede system for grund- og overfladebehandling skal desuden indeholde fungicider af en sådan art og mængde, at det ved prøvning i henhold til EN 152 - part 1 kan opnå karakteren 1.

Den blåsplintfri zone i det indre af prøverne skal være mindst 1 mm, og middelværdien for prøveserien skal være mindst 1,5 mm.

Alternativt kan skimmel resistens i overfladen for det samlede system dokumenteres ved prøvning i henhold til EN 927-3 og efterfølgende vurdering efter EN 927-2 (afsnit 6.2.1). Prøvningen skal resultere i karakteren "skimmel resistent" i henseende til begroning på overfladen.

Ved skift af det/de lag, der ligger mellem grunding og toplag, kræves ikke gentagelse af prøvning.

Der skal være sporbarhed mellem de anvendte produkter og de prøvninger, der ligger til grund for leverandørens klassificering af produktet og systemet.

Der skal gennemføres en systematisk kontrol af lagtykkelsen af den påførte vådfilm ved overfladebehandlingen, og resultaterne skal registreres.

Det kan vælges at ælde emnerne ved enten 6 måneders naturlig eksponering jf. EN 152 -1 eller ved 4 ugers QUV-laboratorieældning, jf. forslag til revideret udgave af EN 152 -1.