Dansk / English HjemLinksSitemap

Anneks A

Teknisk udvalg til behandling af ‚ÄĚTekniske Bestemmelser for DVV‚ÄĚ

 

1. Udvalgets sammens√¶tning m.m.

1.1  Det Tekniske Udvalg best√•r af 7 medlemmer.

1.2  De 6 medlemmer v√¶lges blandt VinduesIndustriens virksomheder og ansatte hos disse. Valget sker p√• den ordin√¶re generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.       
De 6 medlemmer skal repr√¶sentere alle materialekategorier tr√¶, tr√¶/alu, metal, plast, FRP (Fiber Reinforced Polymer) og ruder.
Hvert medlem vælges for en periode på to år skiftevis med to og tre medlemmer hvert år. Genvalg kan ske.
Det 7. medlem udpeges frit af bestyrelsen efter faglige kriterier, og den p√•g√¶ldende indstilles af bestyrelsen til formand for det Tekniske Udvalg. Formandsvalget skal godkendes p√• generalforsamlingen, hvor den p√•g√¶ldende v√¶lges for en periode p√• 3 √•r. Genudpegning kan ske. 

1.3  I tilf√¶lde af et medlems afgang f√łr udl√łbet af en udpegningsperiode skal det udpegningsberettigede organ straks udpege et nyt medlem, der forts√¶tter i mandatet i den resterende del af udpegningsperioden.

 

2. Udvalgets arbejdsomr√•der

2.1  Det Tekniske Udvalg har til opgave at behandle, udgive og ajourf√łre foreningens ‚ÄĚTekniske Bestemmelser for DVV‚ÄĚ.

 

3. Udvalgets m√łder og beslutninger

3.1  Udvalget holder mindst et √•rligt m√łde under formandens ledelse.

3.2  Direkt√łren for VinduesIndustrien fungerer tillige som sekret√¶r for det Tekniske Udvalg og deltager i udvalgsm√łder, men har ikke stemmeret.

3.3  M√łdeindkaldelse forest√•s af sekret√¶ren efter aftale med udvalgets formand. Indkaldelse med dagsorden skal ske skriftlig og med mindst 2 ugers varsel.

3.4  Udvalget er kun beslutningsdygtigt, n√•r mindst 4 medlemmer er til stede - heriblandt formanden. Beslutninger tr√¶ffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremm√łdte. I tilf√¶lde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

3.5  Sekret√¶ren udarbejder referat fra udvalgsm√łderne og er ansvarlig for, at alle beslutninger vedr. de Tekniske Bestemmelser effektueres.

3.6  Udvalget har referencepligt til det af VinduesIndustrien valgte certificeringsorgan og til VinduesIndustriens bestyrelse som skal godkende alle √¶ndringsforslag.