Dansk / English HjemLinksSitemap

9. Opløsning

Foreningen kan opløses, såfremt der fremsættes forslag herom, efter samme regler som under punkt 8.

Vedtagelse kræver dog, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at vedtagelsen sker med mindst ¾ af de afgivne, gyldige stemmer. Såfremt halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ikke er til stede, men ¾ af de afgivne, gyldige stemmer er for forslaget, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med almindeligt flertal uanset antallet af repræsenterede medlemmer.

Ved foreningens opløsning skal dens midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål og fordeles således, som det ved almindeligt flertal besluttes på den sidste generalforsamling.

Disse vedtægter er første gang revideret forud for - og godkendt på en ekstraordinær generalforsamling den 25. september 1978.

På generalforsamlinger afholdt på nedenstående datoer er der godkendt revideringer i følgende punkter:

 

Den 24. oktober 1980: Punkt 6.3

Den 21. oktober 1981: Punkt 5.1 og 6.4

Den 26. oktober 1984: Punkt 5.1, 5.2, 5.4, 6.3 og 7.1

Den 24. marts 1988: Punkt 4, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3 og 7.1

Den 23. marts 1993: Punkt 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 8 og 10

Den 24. marts 1994: Punkt 5.3 og ANNEKS A, punkt 3.4

Den 23. marts 1995: Punkt 5.1, 5.3, 5.4, 6.3, 7.2 og ANNEKS A punkt 1.2

Den 20. marts 1997: Punkt 5.3

Den 25. marts 1999: Punkt 5.3 og 7.1

Den 30. marts 2000: Punkt 5.3

Den 30. marts 2004: Punkt 3a, 3j, 5.1, 5.3 ,6.2, 6.3, 7.1, 7.2, ANNEKS A punkt 1.3

Den 7. april 2005: Forside, Punkt 1,3j, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 6.3, ANNEKS A punkt 1.1, 1.2 (udgår), 1.3,1,4,1.5 (udgår), 1.6 (udgår), 3.2, 3.4, 3.6

Den 29. marts 2007: ANNEKS A punkt 3.4 ændres

Den 23. april 2009: Punkt 3j, 3k, 4, 5.2, 5.3, 5.5

Den 15. april 2010: Punkt 5.1

Den 14. april 2011: ANNEKS A punkt 1.1, 1.2 og 3.4

Den 11. april 2013: Punkt 6.2, 7.2, ANNEKS A: punkt 1.1 og 1.2

Den 10. april 2014: Punkt 7.2

Den 19. april 2016: Punkt 5.2, 5.3, 7.2