Dansk / English HjemLinksSitemap

8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændring kan kun ske på en generalforsamling, der indvarsles og gennemføres som anført i punkt 7.2.

Forslag til vedtægtsændring sendes skriftligt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Til vedtagelse af forslaget kræves, at mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret ved fremmøde eller ved fuldmagt, og at vedtagelsen sker med mindst 2/3 af de afgivne, gyldige stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke ved opgørelsen af afgivne stemmer. Såfremt 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret, men 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, skal der senest 5 uger efter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med almindeligt flertal uanset antallet af repræsenterede medlemmer.