Dansk / English HjemLinksSitemap

Pressemeddelelser og nyheder 2011


 

 

2 nye artikler fra VinduesIndustrien, november 2011

"Danmark skal spare på energien – både af økonomiske og miljømæssige årsager. Og et af de steder, hvor der kan spares mest, er ved opvarmningen af vore boliger, der lægger beslag på hele 40 pct. af det samlede energiforbrug herhjemme.
Et afgørende element, når det gælder boligens opvarmning, er husets vinduer. Det er baggrunden for, at Folketinget har vedtaget en række love, der bl.a. stiller specifikke krav til nye vinduer...."

Læs artiklen her: "Nye energivinduer kontra restaurering"  (pdf)

"Glarmesterlauget er gået i offensiven i et forsøg på at mistænkeliggøre den energimærkningsordning for vinduer, som Energistyrelsen og VinduesIndustrien lancerede tidligere på året. Det gør de ved at fremsætte en række urigtige påstande, og ved at hævde, at mærkningen er uigennemskuelig for forbrugerne...."

Læs artiklen her: "Glarmestrene taler grĂĄspurvenes sag!"  (pdf)


 

 

Om BoligJobplan 2011

Juni 2011: Go' Energi er en uafhængig, offentlig organisation, der skal skabe energieffektiviseringer i Danmark.

Energiforbedringer skaber 2.000 arbejdspladser.

Den nye BoligJobplan-ordning giver danskerne fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Over 70 procent overvejer at bruge fradraget til energiforbedringer. Energiforbedringerne vil skabe op mod 2.000 nye arbejdspladser, vurderer installatørernes organisation, TEKNIQ. Brancheforeninger opfordrer medlemmer til at fortælle kunder om ordningen.

Det kan betale sig at være god til energiforbedrende arbejde, hvis man vil have gang i forretningen. Området har i forvejen stigende omsætning, og den nye fradragsordning, BoligJobplan, vil skabe yderligere godt 2.000 arbejdspladser om året i byggebranchen inden for energiforbedring. Det vurderer installatørernes organisation, TEKNIQ.

”Rigtig meget af det arbejde, den nye ordning vil sætte i gang, kommer til at være energiforbedrende,” siger økonomisk konsulent Klaus Mosekjær Madsen fra TEKNIQ.

Samme vurdering har Dansk Byggeri.

”Der er sket et skift over de sidste par år, hvor danskerne i stadigt højere grad går op i at energiforbedre,” siger erhvervspolitisk chef Torben Liborius fra Dansk Byggeri.

Fradragsordningen trådte i kraft 1. juni og gør det muligt for danskere over 18 år at få betalt op til en tredjedel af arbejdslønnen ved energiforbedringer og andet arbejde.

Danskerne er klar

Mere end syv ud af ti danskere overvejer at bruge fradraget til at sætte gang i energiforbedringer. Det viser en helt ny undersøgelse, som Userneeds har foretaget for Go’ Energi.

”Tallene tyder på, at fradragsordningen kan være det afgørende skub, der får danskerne til at sætte gang i energiforbedringer,” siger Henrik Teglgaard Lund, sekretariatschef i Go’ Energi.

Flest overvejer at bruge ordningen til at fĂĄ efterisoleret loftet (24 procent), efterfulgt af nye vinduer og ruder (23 procent) og tagrenovering (17 procent).

Brug ordningen i reklame

TEKNIQ opfordrer sine medlemmer til at sætte sig ind i den nye ordning, så de kan vejlede kunder om mulighederne. Det samme gør Dansk Byggeri.

”Man kan med fordel bruge det her i markedsføringsmateriale over for private kunder. Ordningen gør det billigere og endnu mere attraktivt at energirenovere, og det vil få kunder til at fremskynde arbejde, så der kommer gang i salg og omsætning,” siger Torben Liborius.

Dansk Byggeri og TEKNIQ skønner, at fradragsordningen samlet set vil skabe omkring 3.300-3.500 nye arbejdspladser om året inden for byggeriet.

 

FAKTA

Om fradragsordningen BoligJobplan

• Ordningen er en forsøgsordning med skattefradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet, der gælder fra den 1. juni 2011 til og med 2013.
• Tilskuddet er pĂĄ ca. en tredjedel af lønudgiften og gælder hjælp og istandsættelse bĂĄde inde og ude.
• Fradraget gives til personer over 18 ĂĄr og kan maksimalt udgøre 15.000 kr. ĂĄrligt pr. person. Det svarer til knap 2½ time om ugen i et hjem med to voksne.
• Ordningen udformes som et ligningsmæssigt fradrag og fĂĄr en enkel administrativ løsning, som ikke er mere besværlig end internethandel.
• TEKNIQ er inden for et par uger klar med en informationspjece, som medlemmer kan udlevere til deres kunder.

 

Disse energiforbedringer er dækket

Ordningen BoligJobplan gælder hjælp og istandsættelse i hjemmet – blandt andet disse energiforbedringer:
• Reparation og udskiftning af vinduer og ruder
• Reparation og udskiftning af olie- eller gasfyr og varmeanlæg
• Isolering af tag og loft
• Isolering af ydervægge
• Installation af solfanger og solceller

 

Det er der flest, der overvejer

• Efterisolering af loft: 24 procent
• Udskiftning til energieffektive vinduer: 24 procent
• Udskiftning af ruder til energiruder: 23 procent
• Reparation/renovering af tag: 17 procent
• Installation af solceller: 16 procent
• Installation af solfanger: 16 procent
• Hulmursisolering af ydervægge: 15 procent
• Udskiftning af tag: 14 procent
• Andet: 13 procent
• Isolering af tag: 8 procent
• Installation af jordvarmeanlæg: 6 procent
• Udskiftning af oliefyr til en luft til vand-varmepumpe: 3 procent
Kilder: Finansministeriet, TEKNIQ og Go’ Energi

 

Yderligere oplysninger

Henrik Teglgaard Lund, sekretariatschef i Go' Energi, Center for Energibesparelser, tlf. 33 95 58 01, e-mail: htl@goenergi.dk.

Om Go' Energi

Go' Energi er en uafhængig organisation med bestyrelse udpeget af klima- og energiministeren. Formålet med Go' Energi er at fremme energieffektiviseringer i husholdninger, det offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport. Virkemidlerne er kampagner og formidling af viden i et konstruktivt samarbejde med markedets aktører. Go' Energi bygger videre på Elsparefondens arbejde.


 

 

Ny energimærkningsordning for vinduer

Henrik Brinch fra Teknologisk Institut (tv) overrækker det første certifikat under den nye energimærkningsordning til vinduesproducent Knud-Aage Klaaborg.

Marts 2011

Pressemeddelelse fra VinduesIndustrien – brancheforening for 65 vinduesproducenter – om ny energimærkningsordning

Som forbruger kan du med den nye energimærkningsordning let og sikkert vælge energirigtige vinduer.

Hvis du skal udskifte dine vinduer, er de som noget nyt underlagt lovkrav. Fra 1. januar 2011 skal facadevinduerne leve op til de energikrav, som er anført i det nye bygningsreglement BR10. I den nye energimærkningsordning kan du på en skala fra A til F se, hvor energirigtigt dit nye vindue er. Skalaen kendes fra produkter af fx opvaskemaskiner, frysere, køleskabe, biler og lyspærer.

Gennemskuelighed er nøgleordet for den nye energimærkningsordning, som Teknologisk Institut, Energistyrelsen og VinduesIndustrien står bag.

- Tidligere skulle du som boligejer enten være fagmand i vinduernes U-værdier, eller stole blindt på at håndværkeren valgte det rigtige vindue til dig.
Fremover kan du bestille et vindue i energiklasse A, B eller C og være sikker på, at det overholder de nye lovkrav, fortæller direktør Johny H. Jensen fra VinduesIndustrien, der er brancheforening for 65 vinduesproducenter i Danmark.

Ambitiøs ordning

Energimærkningsordningen er meget ambitiøs og skal være med til at reducere Danmarks samlede varmeregning. Tal fra DTU viser, at syv procent af det samlede danske energiforbrug ryger direkte ud af vores utætte og dårligt isolerede vinduer.
Mindstekravet ved en vinduesudskiftning er svarende til energiklasse C. Et krav, der forventes at blive strammet yderligere op til B- og A- mærkede vinduer i henholdsvis 2015 og 2020. Energimærkningsordningen bliver kontrolleret af Teknologisk Institut. 

- Forbrugeren kan trygt stole på den nye energimærkning og de energidata, som bliver oplyst af producenterne, der er underlagt krav om uvildig certificering, fortæller projektleder Henrik Brinch, Teknologisk Institut.

Første aktør på banen

Den første energimærkede producent af facadevinduer er allerede på banen, og det er Klaaborg Vinduer og Døre i Christiansfeld. En lille virksomhed med 8-10 medarbejdere.

- Vi har gennem mange år efterlyst en energimærkningsordning, som er til at forstå, og som viser vinduernes energieffektivitet. Det kunne være svært at gennemskue tidligere, siger Knud-Aage Klaaborg.
1. maj i år bliver kampagnen Go’Energi skudt i gang. Kampagnen skal sætte fokus på den nye energi-skala og på fordelene ved at udskifte vinduer i hjemmet, fx at du kan spare 3000-4000 kroner om året på energiregningen.

Læs mere om energimærkningsordningen på www.energivinduer.dk

For yderligere oplysninger kontakt Johny H. Jensen, VinduesIndustrien pĂĄ telefon: 72 20 18 22 eller Henrik Brinch, Teknologisk Institut pĂĄ hbj@teknologisk.dk