Dansk / English HjemLinksSitemap

pressemeddelelser og nyheder 2006


 

 

Eksempelsamling til arkitekter og rĂĄdgivere

1. december

VinduesIndustrien har udarbejdet en eksempelsamling for energivenlige vinduesløsninger.
De nye energibestemmelser i Bygningsreglementet har medført en øget interesse for vinduers energiforhold, og derfor har VinduesIndustrien for Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST) udarbejdet en eksempelsamling, der viser, hvordan man kan vælge gode energirigtige vinduesløsninger, der opfylder de nye energibestemmelser. Eksempelsamlingen kan læses på styrelsens hjemmeside. Læs også temaet om vinduer her.


 

 

Frovin Vinduer og Døre modtager robotpris

7. september

Prisen blev overrakt af videnskabsminister Helge Sander ved ĂĄbningen af automatikmessen 2006.
Juryens motivation for pristildelingen er, at John Hesselholt, der er leder i en type af virksomhed, der ikke normalt er opmærksom på mulighederne med robotter, har tænkt utraditionelt og taget initiativ til at få automatiseret processer, der tidligere blev udført af håndværkere.
Mest bemærkelsesværdigt er, at Frovin sammen med robotleverandøren Bila A/S har formået at udvikle en robotcelle, der kan kitte vinduer, ikke blot som serieproduktion, men som 1 styks produktion, idet de enkelte vinduer er ”skræddersyede”. Robottens fleksibilitet udnyttes således til fulde i denne opgave.
Kitning er traditionelt en håndværksmæssig proces, der kræver håndelag. Robotten har overtaget dette ”håndelag” efter, at programmørerne har studeret den ”originale” håndværker i virksomheden og efterfølgende lagt bevægelserne ned i programmet, der styrer robotten.
Robotcellen har fået afgørende betydning for virksomheden, idet den producerer med ensartet høj kvalitet, har høj produktionskapacitet, og det ikke er muligt at skaffe uddannet arbejdskraft i tilstrækkelig omfang til kitning.
Frovin er i konstant udvikling, hvad produkternes kvalitet, funktionalitet, holdbarhed og design angår. Gennem en målrettet produkt- og teknologiudvikling er det lykkedes Frovin at udvikle og løbende producere nogle af Danmarks flotteste vinduer, hvor både lyd – og energikrav opfylder de højeste standarder.
Kilde: Dansk Robotforening.


 

 

Storke Vinduer modtager eksportprisen

9. juni

En mĂĄlrettet og solid eksportindsats pĂĄ det irske og britiske marked har resulteret i, at Storke Vinduer A/S har modtaget den kongelige overrakte eksportpris.
Fredensborg Slot var rammen, da Prins Henrik i dag den 8. juni 2006 overrakte "Kong Frederik den Niendes Hæderspris". I år gik hæderen til Storke Vinduer A/S fra Farsø i Nordjylland. Direktør Niels Peter Pretzmann var mødt op for at modtage prisen af prinsen.
- Det er en stor ære og dejligt at se, at vi har kunnet føre et område som fyrretræsvinduer frem, der historisk set ikke har haft så stor eksportsucces. I forhold til andre modtagere af prisen er vi et mindre firma, så for Storke Vinduer er det naturligvis en glædens dag. Vi må heller ikke glemme at takke vores samarbejdspartner, Carlson, i Dublin for et godt teamwork, der har været en vigtig del af succesen, udtaler direktør Niels Peter Pretzmann.
Det er blandt andet Storke Vinduers målrettede satsning på det irske marked, der har affødt anerkendelsen. I dag eksporterer firmaet mere end 37 % af branchens eksport af fyrretræsvinduer til det irske og britiske marked. Derovre bliver skandinaviske vinduer forbundet med "high perfomance", og efterspørgslen er ikke blevet mindre med de danske fabrikanters målrettede udvikling af energirigtige vinduer. Storke Vinduer A/S repræsenterer dermed en hel branche af markedsledende danske virksomheder med et stort eksportpotentiale.
En række af Dansk Byggeris medlemmer har tidligere modtaget prisen, og for alle har der været tale om en fokuseret og vedvarende indsats for at etablere sig på de udenlandske markeder.
Kilde: Dansk Byggeri.


 

 

Ændring af energimærkningsbekendtgørelsen den 9. maj 2006

10. maj

Energistyrelsen har udstedt bekendtgørelse nr. 339 af 19. april 2006 om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Bekendtgørelsesændringen trådte i kraft den 29. april 2006.
Bekendtgørelsen indeholder bl.a. regler om beskikkelse af maskinmestre og bygningskonstruktører, energimærkning af række-, kæde- og dobbelthuse, energimærkning ved nybyggeri og ombygninger og enfamiliehuskonsulenters mulighed for at energimærke flerfamiliehuse på op til 500 m2.
I bekendtgørelsen er der sket en præcisering af reglerne, således at det eksplicit fremgår, at der skal gennemføres en energimærkning efter en ombygning, hvis bygningsmyndighederne har afgjort, at bygningselementets energikrav til nye bygninger finder anvendelse i fuldt omfang.
Derudover er det præciseret, at tilbygninger ikke særskilt skal energimærkes i forbindelse med opførelse. Der er ingen ændringer på dette område i forhold til tidligere.
Kilde: Energistyrelsen.


 

 

Travlhed i vinduesbranchen

16. februar

Høj aktivitet og en stadig stigende efterspørgsel fra udlandet på danske kvalitetsvinduer og yderdøre, har for 2005 medført en massiv vækst hos vinduesproducenterne.
Den danske produktion af vinduer og yderdøre i 2005 målt i styk antal, steg med 9,2 % til hjemmemarkedet og 7 % på eksportmarkederne.

Samlet set kan brancheforeningens medlemmer notere sig for en omsætningsfremgang på knap 12 % til ca. DKK 4,6 mia., og eksporten udgør heraf nu knap 17 %, svarende til knap DKK 800 mio.
Danske vinduer og yderdøre er i udlandet kendt for deres høje kvalitet og flotte finish, hvilket har gjort dem efterspurgte i Storbritannien og Irland som nu aftager ca. 76 % af den samlede danske eksport. Den øvrige eksport går til Skandinavien og Tyskland.