Energikrav til vinduer

Vinduer til både nybyg og udskiftning skal leve op til de samme krav.

Kravene er beskrevet i Bygningsreglementet (BR18). Det eksisterende bygningsreglement BR18 trådte i kraft den 1. juli 2018, og blev senest revideret pr. 21. december 2022.

Læs kort om de nye krav til vinduer her.


 

Quickguide Vinduer

VinduesIndustriens publikation, ”Quickguide- vinduer” omfatter de love og regler, der omhandler vinduer i forbindelse med Bygningsreglementet, Energimærkningsordningen for Facadevinduer og reglerne for CE-mærkning. Brochuren kan hentes i både en læsevenlig og en printvenlig udgave.

Brochuren er opdateret i marts 2023.

Læs hæftet Quickguide - vinduer, 11. udgave her:

Quickguide - vinduer, 11 (bladre-pdf)

Quickguide - vinduer, 11 (læsevenlig udgave)

Quickguide - vinduer, 11 (printvenlig udgave)


 

Energimærkningsordning for vinduer

VinduesIndustrien har i samarbejde med Energistyrelsen udarbejdet og indført en energimærkningsordning for vinduer. Ordningen - herunder den tilknyttede positivliste - gør det nemt at finde det mest energirigtige vindue.

Du kan læse om ordningen her.


 

Bygningspuljen - en tilskudsordning til vinduer

Energistyrelsens tilskudsordning "Bygningspuljen" giver blandt andet tilskud til vinduesudskiftning. Kravene til vinduernes energimæssige egenskaber er dog yderligere skærpet ift. kravene i Bygningsreglementet.

Du kan læse mere om Bygningspuljen og de energimæssige krav på sparenergi.dk.

Bygningspuljen blev lukket i efteråret 2022, og skal erstattes af en anden ordning. 


 

Energitekniske begreber

Hvad betyder solenergitransmittans, lystransmittans og e-ref værdi? Der er mange begreber, som knytter sig til vinduernes energiforhold.

Du kan læse udførligt om dem alle her. 


 

Fire hurtige...

..om vinduers energiforhold

  • Vinduesproducenterne oplyser ikke om vinduernes Uw i brochurer, fordi værdien skal beregnes i hver enkelt tilfælde. Uw er afhængig af vinduets størrelse, arkitektur, rude- og ramme-/karmtype.
  • Det beregnede solvarmetilskud for et vindue er afhængig af vinduets placering i bygningen samt orientering i forhold til verdenshjørnerne.
  • Vælg altid vinduer, der passer til den eksisterende facadearkitektur i forbindelse med renovering, og stil derefter krav til funktion, kvalitet og energimæssige egenskaber.
  • Det er muligt at spare på boligens øvrige isoleringsmaterialer i forbindelse med nybyggeri ved at vælge gode isolerende vinduer.