Om VinduesIndustrien

VinduesIndustrien er en brancheforening, der repræsenterer producenter af vinduer og yderdøre. Medlemsvirksomheder leverer dagslys, udsyn og frisk luft til danske boliger.

Foreningen, der tidligere hed VSO, blev dannet i 1977 - bl.a. for at stå samlet som branche og for at værne om den danske facadearkitektur.

VinduesIndustriens medlemmer er alle tilsluttet DVV, Dansk Vindues Verifikation som er et dansk kvalitets- og garantimærke. Alle de tilsluttede producenter får kontrolbesøg af uvildige kontrollanter, der kontrollerer at produkterne opfylder de krav, der er stillet i de Tekniske Bestemmelser for DVV.

Alle de tilsluttede virksomheder yder en 5 års garanti og er herudover tilsluttet en DVV garantiordning, som sikrer privatforbrugeren i tilfælde af, at en producent ikke kan leve op til sin garantiforpligtelse.

Danske vinduer og døre er også en eksportsucces. De er i udlandet kendt for deres flotte finish og høje kvalitet, og ca. 18% af virksomhedernes samlede omsætning kommer fra eksport.

Branchen beskæftiger 5500 ansatte, og omsætter for kr. 6 mia. (2018-tal)

Se VinduesIndustriens brochure (pdf)