Foreningens formål

Foreningen har til formål at:

A) Varetage branchens teknisk faglige interesser (ekskl. enkeltvirksomhedernes markedsføring) overfor myndigheder, organisationer og institutioner, bygherrer, projekterende ingeniører og arkitekter og andre byggefaglige forbrugere samt leverandører.

B) Etablere samarbejde med tilsvarende eller beslægtede brancheforeininger i ind- og udland.

C) Bistå med løsning af tekniske spørgsmål, som er fælles for branchen.

D) Virke til fremme for loyalt samarbejde mellem foreningens medlemmer.

E) Udøve saglig oplysning for produktområdet.

F) Tilse, at også ikke-medlemmer giver teknisk saglige oplysninger om deres produkter og evt. påtale, hvis dette ikke sker.

G) Etablere og gennemføre en intern produktionsstatistik.

H) Etablere og gennemføre en intern informationstjeneste.

I) Behandle, udgive og ajourføre foreningens "Tekniske Bestemmelser for DVV".

J) Sikre, at de til enhver tid gældende myndighedskrav og normer i Danmark, herunder bestemmelser udstedt i medfør af EU's byggevareforordning, er overholdt.

K) Medvirke til at sikre en høj grad af tillid til branchen.

Du kan læse mere om foreningens vedtægter her.