Vinduesindustriens medlemmer

VinduesIndustrien har 45 ordinære medlemmer og 56 associerede medlemmer.


 

VinduesIndustrien optager ordinære medlemmer, som:

 • er tilsluttet DVV
   
 • overholder VinduesIndustriens fælles salgs- og leveringsbetingelser. 
   
 • overholder VinduesIndustriens gældende garantierklæring. 
   
 • er tilsluttet VinduesIndustriens Garantiordning.
   
 • følger Byggeriets Ankenævns afgørelser.

 

VinduesIndustrien optager associerede medlemmer:

Danske og udenlandske virksomheder, brancheorganisationer og institutioner med tilknytning til eller interesse for vinduesbranchen kan optages som associerede medlemmer.


 

Ordinære medlemmer (vinduesproducenter):

Associerede medlemmer (leverandører mv):