Vinduesindustriens medlemmer

VinduesIndustrien har 44 ordinære medlemmer og 46 associerede.


 

VinduesIndustrien optager ordinære medlemmer, som:

  • er tilsluttet DVV-ordningen.
     
  • overholder VinduesIndustriens gældende garantierklæring. 
     
  • er tilsluttet VinduesIndustriens Garantiordning.
     
  • følger Byggeriets Ankenævns afgørelser.

 

VinduesIndustrien optager associerede:

Danske og udenlandske virksomheder, brancheorganisationer og institutioner med tilknytning til eller interesse for vinduesbranchen kan optages som associerede.


 

Ordinære medlemmer (vinduesproducenter):

Associerede (leverandører mv):