Hvad betyder et CE-mærke?

Det har været et lovkrav siden den 1. februar 2010, at alle vinduer og yderdøre, som der bringes på markedet i EU, skal være CE-mærket jf. den europæiske byggevareforordning (CPR) og produktstandarden for vinduer og yderdøre EN 14351-1.

Jf. produktstandarden kan der deklareres for mange egenskaber, men det er dog kun et lovkrav, at der deklareres for de egenskaber, der er reguleret ved lov i det land, hvor produktet markedsføres. For vinduer og yderdøre som markedsføres i Danmark er der lovkrav om, at man skal deklarere produkternes energiegenskaber, som krævet i Bygningsreglementet.

Bemærk, at CE-mærket kan være anbragt enten på selve elementet (emballagen) eller på medfølgende dokumenter, og at mærket kan være delt op, så der f.eks. på selve varen findes en unik identifikationskode, der henviser til følgedokumenter eller eventuelt en hjemmeside, hvor resten af oplysningerne findes.

For at kunne CE-mærke et vindue eller en yderdør, skal producenten underskrive en (DoP), der viser at kravene i produktstandarden for vinduer og yderdøre DS/EN 14351-1 er overholdt.

Kravene til dokumentation er i princippet de samme for alle byggevarer, nemlig:

• Typeprøvning (1. gangsprøvning, som fastlægger de deklarerede egenskaber).

• Et kvalitetsstyringssystem.

• DoP (fastsættelse af ydeevne og CE-mærke).

En DoP og et CE mærke angiver ydeevner såsom energiegenskaber, luft- og vandtæthed m.m. og kan bruges til sammenligne producenternes produkter. Med CE mærkningen sikrer man, at ydeevnen er bestemt på det samme grundlag i hele EU.

CE-mærket er ikke et "kvalitetsmærke" i gængs forstand - det fremhæver ikke det ene produkt frem for det andet, idet alle produkter skal have et CE-mærke. Ligeledes stiller CE-mærkningen ikke, som fx det velkendte DVV mærke, krav til forarbejdning, trækvalitet, overfladebehandling, finish m.m.


 

Generelt om CE-mærket

I Danmark er det Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der er ansvarlig for markedskontrollen. Læs mere om CE mærket og markedskontrollen her www.byggevareinfo.dk


 

MARKEDSKONTROL

Markedskontrol efter byggevareforordningens bestemmelser skal sikre, at Det Indre Marked i EU fungerer efter hensigten på byggevareområdet.

Markedskontrollen af CE-mærkningen for byggevarer gennemføres af TBST, Trafik -, Bygge- og Boligstyrelsen, hvortil også evt. klager skal rettes til.

Markedskontrolmyndigheden kan gribe ind såfremt byggevaren ikke er forsynet med CE-mærke, hvis mærkningen ikke er foretaget korrekt, hvis der ikke foreligger en DoP, eller hvis byggevaren ikke opfylder bestemmelserne i DS/EN 14351-1.

Se mere her www.byggevareinfo.dk


 

 

Byggevareinfo

www.byggevareinfo.dk kan du bl.a.

 

  • Stille spørgsmål og få svar indenfor 24 timer.

  • Se fakta om CE-mærkning af vinduer og døre.

  • Finde yderligere oplysninger.