Vinduers miljøforhold

VinduesIndustrien har i efteråret 2022 i samarbejde med Force Technology fået udarbejdet miljøvaredeklarationer for de fire materialegrupper; træ, træ/alu, stålforstærket plast og fiberforstærket plast.

Deklarationerne er udarbejdet som branchemiljøvaredeklarationer baseret på repræsentative  gennemsnitsdata svarende til 80% af virksomhederne for hver materialegruppe.

Branchemiljøvaredeklarationerne er gældende for produkter fremstillet af VinduesIndustriens medlemmer.

Du kan læse de fire miljøvaredeklarationer her (PDF):

Endvidere er der udarbejdet datafiler for hver vinduestype som direkte kan implementeres i programmet LCAByg.

Du kan implementere de fire datafiler direkte her (LCA): 

 

Rammedøres miljøforhold

Der foreligger i øjeblikket hverken brancheepd’er eller generiske data for døres miljøpåvirkninger.

Ud fra branchens oplysninger om konstruktioner og materialer sammenholdt med brancheepd’erne for vinduer, er det dog muligt at komme med en kvalificeret vurdering for rammedøre med glas.

VinduesIndustrien har sammenfattet sin vurdering om døres GWP (Global Warming Potential) i denne pdf.