Optagelse

Ordinære medlemmer:

Som medlemmer kan optages virksomheder, der industrielt fremstiller vinduer, vindueselementer og yderdøre.

På tidspunktet for ansøgning om optagelse skal virksomheden i dens nuværende navn og selskabsform have eksisteret i mindst 1 år. Ansøgeren skal i form af det seneste årsregnskab dokumentere, at virksomheden besidder en rimelig egenkapital i forhold til virksomhedens samlede omsætning.

Endelig afgørelse om optagelse træffes alene af bestyrelsen.

Læs mere om kravene for optagelse, samt rettigheder og pligter i VinduesIndustriens vedtægter kapitel 5.


 

Associerede medlemmer:

Danske og udenlandske virksomheder, brancheorganisationer og institutioner med tilknytning til eller interesse for vinduesbranchen kan optages som associerede medlemmer.

Det er alene bestyrelsen, der træffer afgørelse om optagelse.

 

Som associeret medlem af VinduesIndustrien får virksomheden mulighed for at deltage på industriens medlemsmøder og generalforsamling. Herigennem kan man få en vigtig og nyttig viden samt information om, hvad der rører sig i branchen. Medlemsskabet giver endvidere mulighed for at opbygge et netværk til industriens beslutningstagere.

De associerede medlemmer får endvidere adgang til:

  • Industriens produktionsstatistik hvert kvartal
  • Hjemmesidens medlemsinformation
  • Informationer fra VinduesIndustriens tekniske udvalg
  • De Tekniske Bestemmelser

Associeret medlemsskab koster årligt DKK 8.500,- og skal godkendes af bestyrelsen for VinduesIndustrien

Søg om optagelse