Håndtering af vinduer og glasfacader kræver som udgangspunkt brug af tekniske hjælpemidler.

Dansk Byggeri og VinduesIndustrien har i fællesskab udformet dette paradigme:

Håndtering af vinduer og glasfacader 2015

(printvenlig pdf-udgave)

Faktaark:

Som mange andre produkter skal termoruder transporteres, opbevares og monteres rigtigt, for at de kan opfylde forventningerne til funktion og levetid.

Det er derfor vigtigt, at de følgende råd efterleves.

Mange fejl kan spores tilbage til forkert opbevaring, håndtering eller mangelfuld beskyttelse af termoruderne under byggeprocessen.

Se vejledning her (2014)
 

BAR BA

 • kortlægger særlige arbejdsmiljøproblemer 
   
 • udvikler metoder og uddannelsestilbud 
   
 • udgiver branchevejledninger og uddannelsesmaterialer

Her kan du hente branchevejledningen fra BAR BA - BrancheArbejdsmiljøRådet Bygge og Anlæg for: 

Facadeelementer - vinduer og døre (2005)
Vejledningen beskriver gode praktiske forholdsregler, når arbejdet skal udføres sikkert og forsvarligt med bl.a. brug af tekniske hjælpemidler.

www.bar-ba.dk
Her fås også andre vejledninger.

 

BAR BA

 • kortlægger særlige arbejdsmiljøproblemer 
   
 • udvikler metoder og uddannelsestilbud 
   
 • udgiver branchevejledninger og uddannelsesmaterialer

 

Her kan du hente branchevejledningen fra BAR BA - BrancheArbejdsmiljøRådet Bygge og Anlæg for:

Kortlægning af tekniske hjælpemidler (2004)
Kortlægningen kan bruges som tillæg til ovenstående vejledning, og indeholder bl.a. en oversigt over leverandører af tekniske hjælpemidler.

www.bar-ba.dk
Her fås også andre vejledninger.