Branchevejledninger


 

Håndtering af vinduer og glasfacader kræver som udgangspunkt brug af tekniske hjælpemidler.

Dansk Byggeri og VinduesIndustrien har i fællesskab udformet dette paradigme:

Håndtering af vinduer og glasfacader 2015

(printvenlig pdf-udgave)


 

BAR BA

Her kan du hente branchevejledninger fra BAR BA - BrancheArbejdsmiljøRådet Bygge og Anlæg: 

Facadeelementer - vinduer og døre (2005)
Vejledningen beskriver gode praktiske forholdsregler, når arbejdet skal udføres sikkert og forsvarligt med bl.a. brug af tekniske hjælpemidler. 

Kortlægning af tekniske hjælpemidler (2004)
Kortlægningen kan bruges som tillæg til ovenstående vejledning, og indeholder bl.a. en oversigt over leverandører af tekniske hjælpemidler.

www.bar-ba.dk
Her fås også andre vejledninger.


 

BAR-BA

  • kortlægger særlige arbejdsmiljøproblemer 

  • udvikler metoder og uddannelsestilbud 

  • udgiver branchevejledninger og uddannelsesmaterialer