1. Indledning

Disse Tekniske Bestemmelser for fremstilling af vinduer og yderdøre er af VinduesIndustrien udformet som en branchestandard, der skal sikre forbrugerne et produkt, som opfylder en række mindstekrav til god kvalitet samt forbrugergaranti.

Bestemmelserne administreres af et af VinduesIndustrien nedsat Teknisk Udvalg.

Anvendelse af de Tekniske Bestemmelser til certificering eller kontrol er kun tilladt efter skriftlig aftale med VinduesIndustrien.

Produktcertificering

En produktcertificering efter de Tekniske Bestemmelser for DVV har til formål at sikre, at det produkt, der forlader virksomheden, er i overensstemmelse med de krav, der er anført i de Tekniske Bestemmelser for DVV.

Ovenstående betyder, at kun elementer færdigsamlet ab fabrik, er omfattet af certificeringen.

Af praktiske årsager, såsom transport-, montage- og arbejdsmiljøhensyn, kan der under producentens ansvar afviges fra ovenstående, hvad angår store elementer såsom folde- og skydedøre, samt elementer hvor glas eller ramme leveres umonteret. Når producenten ikke selv forestår montagen, kræver dette en anmærkning på ordrebekræftelsen, samt krav om at der monteres efter den til rådighed stillede vejledning for elementernes samling.

DVV produktcertificeringen omfatter kun elementer til montage i lodrette vægåbninger.

Det er en forudsætning for opretholdelsen af et produktcertifikat på grundlag af De Tekniske Bestemmelser for DVV, at det ved en løbende overvågning (kontrolbesøg) kan verificeres, at virksomhedens produkter, dokumentationsmateriale og kvalitetsstyring er i overensstemmelse med grundlaget for certifikatet.