DRV udgået

DVV's egen certificeringsordning for ruder er udgået pr. 31. marts 2020.

I stedet anerkender VinduesIndustrien en række certificeringsordninger, som alle lever op til kravene i den europæiske standard EN1279 med uvildig, ekstern kontrol. Du kan læse mere på www.dvv.dk


 

Monteringsregler for ruder

jf. TB for DVV - Dansk Vindues Verifikation

Se Kap. 5.1.2

(www.vinduesindustrien.dk)

 

Monteringsmetoder, som ikke er jf. pkt. 5.1.2 skal være godkendt af rudeleverandøren og Teknisk Udvalg. Godkendte monteringsmetoder bliver automatisk omfattet af Garantiordningen. Henvendelse om godkendelse af nye monteringsmetoder skal ske til VinduesIndustrien.


 

Bilag fra de Tekniske Bestemmelser for DVV

Håndtering og opbevaring

af glas og termoruder på byggepladsen.

Som mange andre produkter skal termoruder transporteres, opbevares og monteres rigtigt, for at de kan opfylde forventningerne til funktion og levetid.

Det er derfor vigtigt, at de følgende råd efterleves.

Mange fejl kan spores tilbage til forkert opbevaring, håndtering eller mangelfuld beskyttelse af termoruderne under byggeprocessen.

Se vejledning her