8. Funktion

Elementernes design skal sikre, at de er enkle/intuitive at betjene, vedligeholde og rengøre, således at risikoen for fejlbetjening og personskader minimeres. Herunder skal følgende medtages:

 • Risiko for klemskader.
 • Betjeningskræfter.
 • Durability (modstandsevene overfor gentagen åbning og lukning).
 • Sikkerhedsudstyrs bæreevne.

Ovenstående opfyldes ved efterlevelse af detailkrav i 8.1 samt overholdelse af testkrav i 8.2

 • Betjeningsgreb skal have en styrke og en fastgørelse, der er afpasset dets funktion, og udformningen skal være såle­des, at betjeningen kan foregå uden at man får fingrene klemt.
 • Dørlåse og paskvilsystemer inklusive låseblik o.l. skal, hvor profilsystemet gør det muligt, desu­den være sådan udfor­met, at det ikke beskadiges eller beskadiger omgivende dele, selv om lukningen ved fejlbe­tjening sker med betjeningsgreb i forkert posi­tion.
 • Dreje-kipbeslag skal være forsynet med fejlbetjeningsspærre, hvis rammens areal overstiger 1,2 m2. Arealberegningen foretages på grundlag af rammefalsbredde og -højde.
 • Vippe- og vendevinduer skal være forsynet med en anordning, der kan fast­holde rammen, når den er vendt til pudsestil­ling. Ved denne stilling må den øverste gla­skant ikke rage mere end 0,15 m over den indvendige lys­ning på overkar­men.
 • Elementer må ikke kunne op­brydes, uden at det medfører tydelige spor/skader på elementerne.
 • Ruder må ikke kunne demon­teres i hel stand fra udvendig side.
  • Ved udvendige glaslister kan dette opnås ved punktvis klæbeforbindelse mellem ruden og den indvendige side af glasfalsen.
 • På ethvert produktsystem skal producenten have vurderet sikkerhedsudstyrets bæreevne som angivet i EN 14351-1.

  Eksempler:
  • Vippe- og vendevinduer skal have bestået en prøvning i henhold til EN 14609, der viser at rammen bliver fastholdt i min. 60 sekunder ved en belastning på 350 N.
  • Børnesikring, der fabriksmonteres, skal testes og deklareres efter EN 13126-5.