Bilagsoversigt

Bilag nr. / Emne

Klik på en bjælke herunder for at læse det pågældende bilag.

Download Bilag 6 her ​​​​​​​(pdf)

Dette bilag er forbeholdt til certificeringsorganets vurdering af virksomhedens evne til at opfylde kvalitetskravene ud fra en udtagen stikprøve.

Bilaget kan erhverves i forbindelse med køb af de samlede bestemmelser. Henvendelse sker til VinduesIndustriens sekretariat.